Szybko, prosto i bezpiecznie
<p>Kontakt</p>

Kontakt

Kontakt

Podmiotem odpowiedzialnym za ofertę na cashload.pl jest:


ICP Polska Sp. z o.o.

ul. Łucka 15 / 211

00-842 Warszawa


Telefon: + 48 22 337 83 37

Telefax: + 48 22 337 86 02

E-Mail: sklep@cashload.pl


Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr 0000151300

NIP: 5213223749

REGON: 015304866

Kapitał zakładowy: 2.600.000,00 zł


Informacje na temat rozwiązywania sporów online: Komisja Europejska stworzyła platformę internetową służącą do internetowego rozstrzygania sporów. Platforma służy jako punkt kontaktowy do pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań umownych wynikających z umów zakupu online. Klient może wejść na platformę pod następującym linkiem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL


ICP Polska Sp. z o.o. nie jest ani zainteresowana, ani zobowiązana do udziału w postępowaniu w sprawie rozstrzygania sporów przed komisjami arbitrażu konsumenckiego.


Ikony wykonane przez Freepik na www.flaticon.com
cashload.pl footer
Google PayKarta kredytowaApple Pay